Ka-Bar

Ka-Bar

KA-BAR, Becker BK7 Combat Utility Fixed Blade Messer

KA-BAR, Becker BK7 Combat Utility Fixed Blade Messer

129.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, Becker BK2 Campanion Fixed Blade Messer

KA-BAR, Becker BK2 Campanion Fixed Blade Messer

119.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, Heavy-Duty Warthog Messer

KA-BAR, Heavy-Duty Warthog Messer

139.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, Black Cutlass Machete

KA-BAR, Black Cutlass Machete

89.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, Short USMC Serrated, Mod. 1252

KA-BAR, Short USMC Serrated, Mod. 1252

115.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, USA Fighting Kinfe, Mod. 1214

KA-BAR, USA Fighting Kinfe, Mod. 1214

115.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, BLACK FIGHTER, Mod. 1271

KA-BAR, BLACK FIGHTER, Mod. 1271

119.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR, Messer, ZK ZOMBIE KILLER, Mod. 5700

KA-BAR, Messer, ZK ZOMBIE KILLER, Mod. 5700

119.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

KA-BAR HUNTER

KA-BAR HUNTER

64.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Back to Top